Lại một mùa thu nữa!

Lại một mùa thu nữa ra đi! Con người lại trở lại với chình mình, cái đó cũng  như thiên nhiên và vạn vật xung quanh kéo ta đi vào lại trong ta, để sống nội tâm. Sống hòa hợp với thế giới, cùng một nhịp thở, cùng một cách suy tư và phản ảnh.

mds2

Trang trắng, đêm dài, ngồi lại nhìn đời.

P1240327 P1240182

Cuộc đời người mấy chốc mà đã sắp giãn rồi. Cứ tưởng là sẽ sống đời sao?
Đến lúc nầy, tôi nghĩ mình đã cho đời quá nhiều, mất mát cũng quá nhìều.Nay chỉ xin đời cho lại một chút thời gian để sống cho mình,trong thanh nhàn, đạm bạc và thư giản với những ngày còn lại. Đó có lẽ là nguyện ước cuối cùng chăng?